• Informacje na temat:

  wyrok ubezpieczenie

Artykuły na temat: wyrok ubezpieczenie
 • TK: Niekonstytucyjna wyższa składka ZUS od pracujących za granicą

  Wyższa składka na ubezpieczenie społeczne pracowników pracujących za granicą, jeśli ich przychód jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, jest niekonstytucyjna - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.

 • Czynsz za najem samochodu oraz wydatki na jego ubezpieczenie a limit "kilometrówki" - wyrok NSA

  Czynsz za najem samochodu oraz wydatki na jego ubezpieczenie a limit "kilometrówki" - wyrok NSA.

 • PiS łata dziury w systemie. Oskładkuje umowy o dzieło

  ...w 2016 r. popularność dzieła jeszcze wzrosła po tym, jak składkami na ubezpieczenie społeczne obłożono wszystkie umowy-zlecenia (wcześniej to one były podstawowym typem tzw. umowy śmieciowej; w 2015 r. na(...) oskładkowanie. Nie ma np. czasu trwania umowy: jest ona zawierana na uzyskanie dzieła bez określenia terminu, w jakim ma to nastąpić. To oznacza, że trudno byłoby nałożyć składkę na ubezpieczenie...

 • Wpływ nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie chorobowe

  Ubezpieczenie chorobowe dla niektórych ubezpieczonych ma charakter dobrowolny. Do grona takich osób należą m.in. osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność. Podleganie temu ubezpieczeniu uprawnia je do otrzymania świadczeń z niego przysługujących (m.in. zasiłku z tytułu choroby).

 • Polscy emeryci i renciści wykluczeni z zasiłku

  Trybunał Konstytucyjny zajął się ustawą dotyczącą zasiłków chorobowych. Dzisiejszy wyrok potwierdzający wykluczenie emerytów z zasiłku chorobowego jest ostateczny.

 • Kiedy ZUS może podważyć podleganie ubezpieczeniom?

  Katalog tytułów określających obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS zawarty jest odpowiednio w ustawach: o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W obu tych aktach prawnych ustawodawca jednoznacznie wskazał, kto podlega obowiązkowi tych ubezpieczeń. Wśród takich osób są m.in. pracownicy, zleceniobiorcy, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Niekiedy ZUS podważa podleganie ubezpieczeniom przez...

 • Zaliczenie ogólnego stażu pracy do równoległego zatrudnienia

  Staż pracy można potwierdzić wszelkimi dokumentami stosowanymi powszechnie w stosunkach pracy (por. wyrok SN z 4 czerwca 2008 r., sygn. akt II PK 292/07, OSNP 2009/19-20/259).

 • Ubezpieczenie ani karta paliwowa nie zwiększają podatku pracownika. Ale wykupione śniadanie już tak

  Oddelegowany do podróży służbowej pracownik nie zapłaci PIT-u od ubezpieczenia, które wykupił mu pracodawca. Fiskus każe natomiast płacić podatek od wykupionego w hotelu śniadania, nawet jeśli pracownik go nie zjadł.

 • Łatwiej o Kindergeld!

  Z adwokatem, dr. Marcinem Zielińskim, z kancelarii prawniczej Rötzel & Zieliński Rechtsanwaltsgesellschaft mbH w Köln (www.rz-recht.de), rozmawia Zbigniew Greźlikowski. W tym roku zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który może ułatwić różnym grupom Polaków pracującym w Niemczech dostęp do zasiłku na dzieci - Kindergeld.

 • Przełomowy wyrok w sprawie oszukańczych polisolokat

  Umowy zakładające utratę znacznej części kapitału w przypadku wcześniejszego ich zerwania są oszukańcze - stwierdził wprost w przełomowym orzeczeniu Sąd Okręgowy w Warszawie. Chodzi o polisolokaty, czyli produkty łączące instrumenty finansowe z ubezpieczeniem.