• Informacje na temat:

  wyniki sp

Artykuły na temat: wyniki sp
 • Czy w Polsce prezesom płaci się za wyniki?

  ...podzieliliśmy w podgrupy według wielkości firmy (mierzonej wielkością przychodów), którą zarządzają. Wyniki Jako metodę statystyczną pozwalająca na określenie, czy wynagrodzenie prezesa uzależnione jest od(...) jednej zmiennej rośnie druga. Korelacja ujemna oznacza, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej, druga zmienna maleje. Wyniki badania umieszczono w tabeli poniżej. Spółki pogrupowano według...

 • W 2014 roku skonsolidowane przychody +24 proc., oczyszczony wynik EBITDA +44 proc.; dynamiczny wzrost oczekiwany również w kolejnych okresach. Niemcy i Luksemburg strategicznymi kierunkami sprzedaży zagranicznej (hurtowej i detalicznej), polska sieć drogerii Dayli+ zgodnie z planami przyspiesza rozwój, możliwe również przejęcia w Polsce. Spółka mocno rozważa dual-listing na giełdzie we Frankfurcie.

 • Mobbing w pracy: Alarmujące wyniki badania

  ...wynosiła 40 lat. Osoby badane pochodziły z całej Polski, były zatrudnione w firmach prywatnych i publicznych, na różnych szczeblach organizacji. Wyniki ogólne 4,88 proc. przebadanych pracowników(...) kroków mających na celu zapobieganie temu zjawisku lub o nich nie słyszało. Jedynie co czwarty pracownik zna tego typu działania w swojej firmie. Charakterystyka zjawiska mobbingu w Polsce Wyniki...

 • Pylon - wiodący polski producent wysokiej jakości zestawów oraz obudów głośnikowych, notowany od 2013 roku na rynku NewConnect - odnotował rekordowe w historii spółki wyniki finansowe. Producent zwiększył o ponad połowę przychody ze sprzedaży produktów własnych.

 • Związki z PGG widzą przesłanki do przywrócenia "czternastki", zarząd chce oceniać roczne wyniki

  ...​Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej uważają, że lepsze od zakładanych wyniki spółki w tym roku są przesłanką do przywrócenia zawieszonej 14. pensji lub jej części. Przedstawiciele zarządu PGG wskazują jednak, że wyniki firmy należy oceniać po zakończeniu, a nie w trakcie roku.

 • Grupa Arctic Paper wypracowała po 2014 roku znacząco lepsze wyniki finansowe niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 238,5 mln zł (wzrost o ponad 227 proc.), zysk operacyjny przekroczył 116,6 mln zł (wobec straty na poziomie 151,6 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wyniósł 78,2 mln zł (w porównaniu z 152,2 mln straty po 2013 roku). Przychody ze sprzedaży w 2014 roku osiągnęły poziom 3,1 mld zł

 • ​Wiara ważniejsza niż sukces. Wyniki badania "Znaczenie wartości w życiu zawodowym"

  Jakimi wartościami warto się kierować, aby osiągnąć sukces? Wyniki najnowszego badania Okaeri Consulting i Human Graph na temat znaczenia wartości w życiu zawodowym pokazują, że wbrew dość powszechnej opinii, w miejscu pracy i w prowadzeniu firmy warto kierować się czymś więcej niż ambicjami i zyskiem. Wyższe wartości, w tym wartości religijne są istotne, zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

 • W II kwartale br. Grupa ORLEN osiągnęła zysk operacyjny (EBITDA wg LIFO) w wysokości 2,9 mld zł, przed uwzględnieniem wpływu odpisów wartości aktywów rzeczowych. Wypracowanie dobrych wyników było możliwe dzięki sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu - wzrostowi marży downstream i spadkowi cen ropy naftowej.

 • Im więcej kobiet w firmie, tym lepsze wyniki

  Duża liczba kobiet w zarządach firm gwarantuje sukces komercyjny. Z opublikowanych w Wielkiej Brytanii badań wynika, że te dwa fakty są ze sobą nierozerwalne.

 • W II kwartale 2016 roku PKN ORLEN wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,6 mld zł pomimo negatywnego wpływu otoczenia makro i niższych wolumenów sprzedaży na skutek postojów remontowych.