• Informacje na temat:

  organ celny

Artykuły na temat: organ celny
 • Urzędnicy uciekają przed KAS i małymi zarobkami

  ...podatników - tłumaczyła Mirosława Przewoźnik-Kurzyca, radca prawny, menedżer w PricewaterhouseCoopers. Jej zdaniem może się wydłużyć czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji przez organ(...) kwestia objęcia izb celnych patronatem duszpasterstwa wojskowego, co doprowadziło już do ostrych protestów ze strony celników postulujących uwzględnienie w ramach reformy podniesienia ich pensji, a nie...

 • Usługa transportu międzynarodowego co do zasady podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 0 proc. Jednak brak dokumentów celnych potwierdzających fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania skutkuje brakiem możliwości zastosowania stawki zerowej podatku VAT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15.09.2015 r. nr

 • Polski kierowca TIR-a z niemiecką pensją

  ...rozporządzenie, które łagodzi wymagania w stosunku do firm zatrudniających pracowników mobilnych, to i tak biurokracji jest sporo. Polskie firmy muszą zgłaszać organom celnym (Bundesfinanzdirektion West(...) dokumenty (umowy o pracę, dokumentacja czasu pracy, rozliczenie wynagrodzeń, potwierdzenia ich wypłaty). Na żądanie organów celnych trzeba też dostarczyć taką dokumentację w języku niemieckim. Za...

 • Skarbówkę czeka rewolucja: Administracja podatkowa, celna i skarbowa zostaną scentralizowane

  Administracje: podatkowa, celna i skarbowa, zostaną scentralizowane. Powstanie jedna Krajowa Administracja Skarbowa. Ministerstwo Finansów wraca do pomysłu z 2006 r.

 • Polski kierowca z niemiecką pensją minimalną

  ...minimalnej,   przechowywania dokumentacji dotyczącej przewozów dokonywanych na terenie Niemiec oraz dostarczenia jej (przetłumaczonej na język niemiecki) na żądanie niemieckich organów celnych do(...) w Kolonii (niemiecki urząd celny). Formularz należy wnieść w wersji niemieckiej, ale jego tłumaczenie na język polski (jak też jego oryginalną wersję) pracodawcy mogą znaleźć na stronie Zrzeszenia...

 • Białoruś: 90 procent targowisk padnie

  Od 1 stycznia na Białorusi obowiązuje nowe prawo dotyczące sprzedaży towarów przemysłu lekkiego. Przepisy zablokowały większość punktów handlowych i targowisk u naszego sąsiada.

 • Rząd za deregulacją 91 zawodów, w których pracuje 200 tys. osób

  ...podatkowego (z wyjątkiem reprezentowania klienta przed organami administracji publicznej i w sądzie) i wykonywane przez doradców czynności, jak: udzielanie porad, opinii, prowadzenie ksiąg rachunkowych...

 • Trzeba znaleźć sposób na zwalczanie nielegalnych zakładów w internecie

  Służba Celna nie potrafi zapobiec nielegalnemu urządzaniu i reklamowaniu zakładów wzajemnych w internecie przez zagranicznych bukmacherów - twierdzi Najwyższa Izba Kontroli. Ministerstwo Finansów odpowiada, że to efekt m.in. braku skutecznych narzędzi prawnych i braku harmonizacji przepisów na poziomie UE.

 • Deregulacja finansowa, czyli wolny rynek usług księgowych

  .... Ale tylko licencjonowani doradcy będą mogli reprezentować podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej, a także przed sądami w ramach kontroli decyzji(...) i wymóg wykształcenia. * Agent celny - egzamin miałby być zniesiony, ale w zamian kandydat musiałby legitymować się co najmniej wykształceniem średnim i 3-letnią praktyką w zawodzie lub licencjatem...

 • Przepis art. 3 ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r. stanowił, iż właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce(...), właściwym organem był naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych), bądź ze względu na adres siedziby (dla pozostałych podmiotów).