• Informacje na temat:

    obowiązki menedżerów w świetle prawa

Artykuły na temat: obowiązki menedżerów w świetle prawa
  • ...przedsiębiorstwem przedsiębiorcy, w jego imieniu i na jego rzecz. Główną regulację stanowi w tym przypadku Kodeks cywilny. Strony same decydują jednak, jak określić wzajemne prawa i obowiązki. Jest(...)) i reputacji. Taka forma kontraktu niewątpliwie przybiera postać umowy cywilnoprawnej. Prawa i obowiązki stron Jak wskazano powyżej, strony w umowie same regulują prawa i obowiązki. Do najczęściej spotykanych...

  • RODO poważnie zmieni rynek pracy. Czeka nas rewolucja?

    ...oznaczają wiele zmian nie tylko dla pracodawców zatrudniających na umowę o pracę, ale dla każdej innej organizacji. W przypadku rekrutacji pojawią się dodatkowe obowiązki wynikające z tego, że cykl życia(...) ona dobrowolna, nie może być wytyczną przetwarzania danych przez pracodawcę. Gdy strona zatrudniająca nie ma podstawy do żądania wybranych danych, wynikających z przepisów prawa, to kandydat nie musi...

  • Sprawa prawnopodatkowej kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, od kilku lat jest przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych i sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi (zwłaszcza, gdy...

  • ...dopuszczalne przy wprowadzeniu odpowiednich zapisów w wewnętrznych regulaminach firmy. W świetle obecnie obowiązującego polskiego prawa, trudno wyobrazić sobie wdrożenie systemu typu clawback(...), że wprowadzenie rygorystycznych regulacji spowoduje spadek atrakcyjności sektora i odpływ najlepiej wykwalifikowanych menedżerów do innych branż. Celem niniejszego artykułu jest krótkie...

  • Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania...

  • Raport bieżący nr 26/2006 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia...