• Informacje na temat:

  jacek kucharczyk

Artykuły na temat: jacek kucharczyk
 • Zarząd MOMO S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2016 roku Pan Mirosław Kucharczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz Wiceprezesa...

 • Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 29.02.2016 nowego Członka Zarządu MOMO S.A. w osobie Pana Mirosława Kucharczyka. Będzie on sprawował funkcję Wiceprezesa...

 • Zarząd MOMO S.A. przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt.1 załącznika numer 3 do regulaminu ASO "Informacje...

 • Zarząd Spółki MOMO S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2015. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu...

 • Zarząd MOMO S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku Pani Magdalena Skarżyńska złożyła rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej MOMO SA z dniem...

 • Zarząd MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 30 czerwca...

 • Zarząd MOMO S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2016 roku. Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt.1 załącznika numer 3 do regulaminu ASO "Informacje...

 • Zarząd MOMO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Miesięczny za luty 2016 roku z podaniem wyników sprzedaży. Podstawa prawna sporządzenia...

 • Zarząd MOMO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Miesięczny za kwiecień 2016 roku z podaniem wyników sprzedaży. Podstawa prawna sporządzenia...

 • Zarząd MOMO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Miesięczny za maj 2016 roku z podaniem wyników sprzedaży. Podstawa prawna sporządzenia...