• Informacje na temat:

    jacek buchacz

Artykuły na temat: jacek buchacz
  • Skarb państwa szykuje się do zmian we władzach giełdowej spółki. Najpierw jednak musi polecieć głowa szefa Kompanii Węglowej. Walne Ciechu, które odbyło się 17 lutego, zmieniło radę nadzorczą (RN) spółki.

  • Być może wreszcie dojdzie do wchłonięcia Chemii Polskiej przez Ciech. Przeszkadzał w tym dług, którego podobno nie ma.

  • Rada nadzorcza Warszawskiej Giełdy Towarowej zgodziła się, aby Fundacja na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej sprzedała prawie 53% akcji spółki konsorcjum utworzonemu m.in. przez rodzinę Komorowskich, współwłaścicieli Bakomy.

  • Trzeci przeprowadzony w ostatnim czasie przetarg na pakiet ponad 50% akcji Warszawskiej Giełdy Towarowej został unieważniony - twierdzą niektórzy jego uczestnicy.

  • Rada nadzorcza WGT ma dziś zająć stanowisko w sprawie sprzedaży akcji WGT jednemu z dwóch wybranych konsorcjów. Wielu akcjonariuszy giełdy uważa, że lepiej by było, aby do takiej transakcji w ogóle nie doszło, gdyż zagrozi to istnieniu rynku.