• Informacje na temat:

  ile dni chorobowe na dziecko

Artykuły na temat: ile dni chorobowe na dziecko
 • Ograniczenia w prawie do zasiłku macierzyńskiego

  Aktywna zawodowo kobieta, która urodzi dziecko, może korzystać z zasiłku macierzyńskiego i to nawet przez rok po porodzie. Na świadczenie to może liczyć również ojciec dziecka. Podobnie jest w razie przyjęcia dziecka na wychowanie. Aby jednak nabyć stosowne uprawnienia, muszą być spełnione określone warunki. Jednym z nich, a zarazem podstawowym, jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.

 • Zasiłek opiekuńczy przy pracy zmianowej rodziców

  Zasiłek opiekuńczy to jedno ze świadczeń rekompensujących utracone zarobki. Jest on należny, gdy ubezpieczony nie może świadczyć pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym lub chorym dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny. Przy czym poza sytuacją, gdy opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat, przesłanką negatywną przy ustalaniu prawa do zasiłku jest obecność we wspólnym gospodarstwie domowym innego członka rodziny mogącego taką opiekę...

 • Czy nadążasz za zmianami w prawie pracy?

  W ubiegłym roku weszło w życie wiele znowelizowanych przepisów w prawie pracy, między innymi w odniesieniu do zasiłków chorobowych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zatrudniania osób niepełnosprawnych, czy ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z punktu widzenia osoby zarządzającej własną firmą.

 • Nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego

  Choroba, macierzyństwo albo opieka nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny uprawnia ubezpieczonego do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Podstawę wymiaru tych świadczeń dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 lub pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za

 • Zasiłki macierzyńskie już nie do wyłudzenia

  Zakładanie firmy tuż przed porodem i opłacanie tylko przez miesiąc wysokich składek na ubezpieczenie chorobowe nie zapewni już otrzymania świadczeń w wysokości kilku tysięcy złotych. Na podstawie(...) składki. Oznacza to w praktyce, że np. osoba, która przez miesiąc opłaci maksymalną stawkę ubezpieczenia chorobowego, otrzyma trzy razy niższy zasiłek niż obecnie. Pełne świadczenie w zadeklarowanej...

 • Ustalanie dochodu rodziny dla celów przyznania 500 zł na pierwsze dziecko

  Aby uzyskać wprowadzone od 1 kwietnia br. świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko, trzeba spełnić kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć ustalonych przez ustawodawcę progów dochodowych. O jaki dochód tu chodzi i z jakiego okresu oraz czy w każdym przypadku należy go dokumentować?

 • Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego

  Obecnie osoby ubezpieczone mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego przez rok, a nawet i dłużej (przy większej liczbie dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub przyjętych jednocześnie na wychowanie). O ile jednak podstawowy urlop macierzyński/na warunkach urlopu macierzyńskiego jest przyznawany obligatoryjnie, to o pozostałe urlopy (dodatkowy macierzyński i rodzicielski) trzeba wystąpić ze...

 • Okres sprawowania opieki nad dzieckiem w drukach ZUS

  Jednym z obowiązków pracodawcy jako płatnika składek jest comiesięczne rozliczanie i opłacanie za pracowników należności składkowych do ZUS. Oprócz tego musi on też informować organ rentowy o wszelkich przerwach w ich opłacaniu w trakcie trwania pracowniczego ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. przerw spowodowanych zwolnieniem od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - w różnych okolicznościach.

 • Ministerstwo się nie spieszy

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie zrobiło jeszcze nic, aby matkom oczekującym narodzin dziecka przysługiwało 270, a nie 180 dni zwolnienia lekarskiego - alarmuje "Nasz Dziennik".

 • Państwo opiekuńcze po polsku: z jednej strony 500 zł na dziecko, z drugiej bezwzględny ZUS

  Z jednej strony: 500+ i długie urlopy rodzicielskie. Z drugiej: ZUS odmawiający zasiłków i pozbawione empatii sądy.