• Informacje na temat:

  fundusz pracy umowy zlecenia

Artykuły na temat: fundusz pracy umowy zlecenia
 • Sposób na zatrudnienie niani umowa uaktywniająca

  Na podstawie umowy uaktywniającej pracuje w Polsce prawie 8 tys. niań. Jak podkreślają eksperci, umowa z nianią nie jest skomplikowana. Jeśli wynagrodzenie nie przekracza minimalnego, obowiązkowe składki finansuje budżet państwa. Przy wyższych zarobkach od kwoty nadwyżki opłaca je rodzic.

 • Za oknem pogoda dopisuje - z jednej strony stali pracownicy zaczynają brać urlopy, z drugiej dla wielu biznesów rozpoczyna się gorący sezon letni i zaczyna brakować rąk do pracy. Przy podpisywaniu umów zlecenia czy o dzieło na okres wakacji warto pamiętać o zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Dokonując dobrego wyboru można zaoszczędzić na ZUS-ie.

 • Minister pracy chce głębiej sięgnąć do kieszeni spółek, które zatrudniają członków rad nadzorczych na umowy-zlecenia. O planach resortu pisze "Puls Biznesu".

 • Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP

  Płatnik składek opłaca za zatrudnione osoby m.in. składki na FP i FGŚP. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Może być jednak zwolniony - przez określony czas bądź bezterminowo - z obowiązku ich regulowania do ZUS za niektórych zatrudnionych. Prawo do zwolnienia z ich opłacania przysługuje mu m.in. za osoby powracające z urlopów z tytułu urodzenia dziecka, za zatrudnionych bezrobotnych, a także za osoby mające ukończony...

 • Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który zakłada przywrócenie obowiązku uiszczania składek na Fundusz Pracy od pracowników w wieku 55+. Sprawdźmy dlaczego, zapowiadany jest powrót składek od "starszaków".

 • Projekt wprowadzający emeryturę po 40 latach pracy - do komisji

  Obywatelski projekt zmian w ustawie emerytalnej, umożliwiający przechodzenie na emeryturę po 40 latach pracy bez względu na wiek, został w czwartek wieczorem skierowany przez Sejm do dalszych prac.

 • PiS łata dziury w systemie. Oskładkuje umowy o dzieło

  Umowy o dzieło to ostatnia z form zatrudnienia, przy których nie trzeba płacić składek ZUS. Ale już niedługo. Rząd, który dokonał przeglądu systemu ubezpieczeń społecznych, wprost zaleca w nim rozważenie „rozszerzenia katalogu tytułów podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym” o osoby wykonujące pracę na podstawie tego rodzaju umowy.

 • Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące rynku pracy

  We wrześniu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5 proc. r/r i wyniosło 6030,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,0 proc. r/r i wyniosło 4473,06 zł.

 • Rynek pracy potrzebuje pracowników z zagranicy

  ...z 70 - 80 procent z nich, co by znaczyło, że mamy do czynienia z napływem do Polski kilku setek tysięcy cudzoziemców - przede wszystkim Ukraińców - 90 procent przybywających do pracy to właśnie(...) roboczą" - zaznaczył profesor Kaczmarczyk. W Polsce pracuje ponad 1 milion obywateli Ukrainy. 2 i pół tysiąca z nich należy do utworzonego tutaj przy współpracy OPZZ związku zawodowego. Takie dane...

 • Ministerstwa konsultują zmiany w systemie emerytalnym

  PAP dotarła do projektu informacji rządu i rekomendacji po przeglądzie systemu emerytalnego, które przygotował resort rodziny i pracy; zgodnie z rozesłanym do uzgodnień międzyresortowych i opinii strony społecznej oraz Rady Dialogu Społecznego projektem reszta środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych miałaby trafić na Fundusz Rezerwy Demograficznej i zostać zapisana na indywidualnych kontach