• Informacje na temat:

  fizyczne bezpieczeństwo

Artykuły na temat: fizyczne bezpieczeństwo
 • Psychologiczne konsekwencje wypadku wykraczają daleko poza jego skutki fizyczne - przekonuje dr Marcin Florkowski, psycholog, terapeuta, w rozmowie z Bartoszem Reszczykiem.

 • Kontrwywiad gospodarczy dla bezpieczeństwa finansów firmy

  Bezpieczna firma to taka, której zarząd i pracownicy są świadomi jakich aktywów i wrażliwych informacji są depozytariuszami, znają zagrożenia, jakie niesie walka konkurencyjna i w konsekwencji wdrożyli niezbędne środki chroniące w sposób skuteczny jej aktywa finansowe oraz inne zasoby materialne i niematerialne. Innymi słowy: to podmiot i ludzie o wysokiej kulturze informacyjnej (korporacyjnej) traktujący priorytetowo kwestie bezpieczeństwa.

 • Polacy prowadzą w rankingu najbardziej zestresowanych pracowników w Europie

  Polski pracownik to zestresowany pracownik. Prowadzimy w rankingu najbardziej zestresowanych pracowników w Europie - wynika z badania firmy ADP. Co czwarty ankietowany poskarżył się na codzienny stres, a co dziesiąty badany z tego powodu poważnie rozważa zmianę miejsca pracy. Wkrótce może okazać się, że nie problemy fizyczne, a właśnie psychiczne wyczerpanie będzie głównym powodem zwolnień...

 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski: Jesteśmy coraz bardziej niezależni od Rosji

  Z roku na rok rośnie bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski. Jesteśmy coraz bardziej niezależni od Rosji.

 • Pracowniku, odważ się sobie pomóc!

  ...ukierunkowanie reakcji mających im przeciwdziałać. Bezpieczeństwo pracowników jest ponadto chronione również na etapie wprowadzania zmian i działań naprawczych. Firma doradcza wspiera pracodawcę...

 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski: Zachód ma Nord Stream, my - terminal LNG

  Otwarcie techniczne terminala LNG w Świnoujściu, którego dokonano w październiku bm. nie rozwiązuje wszystkich problemów energetycznego bezpieczeństwa Polski. Daje jednak podstawy, by z większą swobodą mówić o uniezależnieniu się od Rosji.

 • Jak przenosimy towary

  Z dniem 22 kwietnia 2009 r. ustawodawca zmienia normy odnoszące się do pracowników, którzy podczas wykonywania swojej pracy muszą używać siły fizycznej do podnoszenia oraz przenoszenia ciężkich, zbyt dużych bądź nieporęcznych przedmiotów.

 • Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, Utworzenie jednej inspekcji, która będzie kontrolowała żywność "od pola aż do stołu".

 • Hojny pracodawca a zwolnienia z PIT i ZUS

  Wielu pracodawców, chcąc uatrakcyjnić warunki pracy, oferuje pracownikom dodatkowe świadczenia. Niekiedy stają się one częścią strategii kadrowej firmy. Należy jednak pamiętać, że od świadczeń pracowniczych należy odprowadzić składki ubezpieczeniowe oraz składkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przepisy przewidują jednak pewne wyjątki.

 • Bezpieczeństwo to priorytet

  KGHM prowadzi wydobycie rud miedzi i innych metali w kopaniach podziemnych, nawet poniżej 1000 m pod ziemią oraz w kopalniach odkrywkowych. Urobek trafia do należących do grupy hut i zakładów przetwórczych.