• Informacje na temat:

  cena jednostki uczestnictwa legg mason akcji

Artykuły na temat: cena jednostki uczestnictwa legg mason akcji
 • Najlepsze fundusze polskich akcji

  Początek roku okazał się bardzo sprzyjający dla uczestników funduszy inwestycyjnych. Wzrosły wartości jednostek uczestnictwa praktycznie każdego z nich. Najwyższe stopy zwrotu przyniosły swoim klientom fundusze polskich akcji, szczególnie te które znaczną część środków lokują w spółki o mniejszej kapitalizacji.

 • Gdzie można było zarobić

  Ostatni miesiąc minionego roku nie był dla polskich inwestorów zbyt łaskawy, choć był zdecydowanie lepszy od najgorszego w całym 2007 roku - listopada. Wiele światowych giełd zanotowało spadki, choć znalazły się i takie, na których można było zarobić.

 • Listopad był kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla polskich inwestorów. Wzrastały zarówno ceny akcji na GPW jak i instrumentów dłużnych.

 • Dlaczego efekt stycznia nie nadszedł?

  Oczekiwany efekt stycznia nie nadszedł. Złośliwi mówią wręcz o defekcie stycznia, bo zamiast wzrostów cen akcji, te w zasadzie nie zmieniły wartości.

 • Ranking najlepszych funduszy inwestycyjnych

  Po bardzo udanych październiku i listopadzie, końcówka roku przyniosła niewielkie osłabienie koniunktury na polskim rynku finansowym. Spadały ceny akcji małych i średnich spółek i osłabła się dynamika wzrostu cen akcji największych i najbardziej płynnych spółek.

 • Październik był jednym z tych szczęśliwych miesięcy, kiedy mocno wzrastały ceny akcji ale wysokie były również zyski z obligacji. Jedynym słabym punktem dla klientów funduszy okazało się znaczne umocnienie PLN do głównych walut EUR i USD.

 • Fundusze: Inwestowanie systematyczne nie zawsze popłaca

  W ostatnich dziesięciu latach, co trzeci fundusz akcji przy inwestowaniu systematycznym przyniósł realną stratę.

 • Nie taki fundusz straszny...

  Ostatnie spadki na giełdzie spowodowały, że część Polaków inwestujących w fundusze wycofała z nich swoje pieniądze. Na razie trudno przewidzieć, czy i kiedy sytuacja na parkiecie poprawi się. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zapomnieć o funduszach. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nich rozważnie korzystać - pisze specjalista z ARW Image.

 • Co trzeci fundusz dał zarobić ponad 20 proc.

  Za nami jeden z lepszych miesięcy mijającego roku. Z początkiem grudnia indeksy giełdowe wybiły się z listopadowej konsolidacji, związanej z sytuacją budżetową krajów peryferyjnych UE, wykonując dynamiczny ruch w górę.

 • Fundusze: Zamknięte kontra otwarte

  Fundusze zamknięte mają swoje zalety, ale mają także i wady, z których koniecznie należy zdawać sobie sprawę, jeśli rozważa się taką inwestycję.